Det finns många sätt att göra plats för vattnet på innergårdar, parkeringsplatser och andra stora ytor. Det finns också stora möjligheter med att använda dagvattnet, till exempel till bevattning.

Genom att hantera dagvatten på den egna fastigheten minskar riskerna för översvämning, utemiljöerna blir bättre och attraktivare samtidigt som du bidrar till ett hållbart byggande.

Vill ni ha rådgivning? Vi kommer gärna!

Oavsett om det rör nyexploatering, tillbyggnad eller ombyggnation finns det stora möjligheter att förbättra dagvattenhanteringen på fastigheten. Vill ni ha råd och stöd av en av våra ingenjörer kring vad som kan göras på er fastighet, eller diskutera samarbeten, skicka ett mejl kund@vasyd.se med fastighetsbeteckning, adress och en kort beskrivning av behoven. Rådgivningen är kostnadsfri.