Det finns många sätt att göra plats för vattnet på innergårdar, parkeringsplatser och andra stora ytor. Det finns också stora möjligheter med att använda dagvattnet, till exempel till bevattning.

Genom att hantera dagvattnet på den egna fastigheten minskar riskerna för översvämning, utemiljöerna blir bättre och attraktivare samtidigt som du bidrar till ett hållbart byggande.

Inspiration och instruktion

Vi har tagit fram instruktioner med utförande- och materialspecifikationer till sex olika lösningar som är funktionella och relativt enkla att genomföra. De fungerar var för sig eller tillsammans, de specifika förutsättningarna på fastigheten avgör. De åtgärder vi visar är dränerande överbyggnad för både cykel- och bilparkering, stenkista, svackdike, nedsänkt regnrabatt, upphöjd regnrabatt.

Instruktionerna funkar bra som inspiration i planeringsstadiet. Visa dem gärna för de konsulter och trädgårdsanläggare ni funderar på att anlita, de utgör ett bra diskussionsunderlag. De kan också lämnas som underlag till konsulter, anläggare eller andra som du anlitar för att utföra arbetet. Klicka på länkarna i rutan till höger för att ladda ner dem.

Vill ni ha rådgivning? Vi kommer gärna!

En kvinna och två män
Kristina Hall, Tim Delshammar & Mikael Hölttä, VA SYD

Oavsett om det rör nyexploatering, tillbyggnad eller ombyggnation finns det stora möjligheter att förbättra dagvattenhanteringen på fastigheten. Vill ni ha råd och stöd av en av våra ingenjörer kring vad som kan göras på er fastighet, eller diskutera samarbeten, skicka ett mejl till kund@vasyd.se med fastighetsbeteckning, adress och en kort beskrivning av behoven. Rådgivningen är kostnadsfri.

Vill du ha tips på produkter, leverantörer och tillverkare som erbjuder lösningar utöver de standardiserade sortimentet du hittar hos byggvaruhandeln? Vi har samlat några förslag här.