Att skörda regnvatten är smart, både för att ta vara på det vatten vi har och för att förebygga översvämning när det regnar riktigt mycket. Ju fler som tar hand om regnvattnet från stuprören i trädgården desto bättre. Då hjälps vi åt att avlasta ledningarna när det regnar och minskar på så vis risken för översvämning. Dessutom får vi prima regnvatten till trädgården under torra dagar. Tillsammans gör vi plats för vattnet!

Här får du tips på både små och stora saker du kan göra i trädgården. Du får också råd om hur du kan skydda ditt hus med tekniska lösningar som bakvattenstopp och pumpar.

Koppla bort stuprör och få ersättning

Ett bra sätt att hjälpa till att minska risken för källaröversvämning är att koppla husets stuprör från ledningsnätet och låta vattnet rinna ut i trädgården eller ner i en regnvattentunna istället. Som malmö- och lundabo kan du få ekonomisk ersättning när du kopplar bort dina stuprör från ledningsnätet. Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan. Läs mer här.

Hur mycket vatten ska du göra plats för?

Om du vill kunna hantera ett kraftigt regn bör du räkna med ett regn på cirka 20 millimeter. Om din hårdgjorda yta eller takyta är 50 kvadratmeter ger detta en kubikmeter vatten (50 m² * 0,02 m). Ladda ner en pdf där du ser hur du räknar ut hur stor yta du behöver i trädgården.