En bra grundregel är att ha så lite hårda ytor som möjligt. Där det ändå behövs hårdgjord mark kan man använda genomsläppliga material som grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar så att regnvattnet kan infiltrera ner genom beläggningen.

Material som infiltrerar

För att en genomsläpplig beläggning ska fungera optimalt ska underbyggnaden vara gjord för att tåla vatten och vara uppbyggd av material som bidrar till bra infiltration. Om du redan har asfalt eller tät sten, kan du leda vattnet till växtlighet i närheten, läs mer om det här.

parkeringsplats med grönt emellan markstenen

marksten med breda fogar emellan