Stadens ledningar

Ledningar som är lagda före 1950-talet är ofta så kallade kombinerade ledningar. Ett kombinerat ledningsnät betyder att avloppsvattnet från hushåll blandas med dagvatten i en och samma ledning. I dessa områden är risken för källaröversvämning större när det regnar ordentligt.

Under andra halvan av 1900-talet började man lägga separata ledningar för avloppsvatten och dagvatten.

På kartan nedan kan du söka på din egen adress och se om du bor i ett område som har kombinerat ledningsnät. Du kan också se om din adress ligger inom VA SYDs verksamhetsområde för dagvatten. Välj att visa eller dölja detta genom att klicka på symbolerna under kartan.

Kombinerat ledningsnät och verksamhetsområde för dagvatten

...

...
  • kombinerat ledningsnät

  • verksamhetsområde dagvatten