Stadens ledningar

Ungefär en tredjedel av Malmö och Lund har det som kallas kombinerat ledningsnät. Det betyder att avloppsvattnet från hushåll blandas med dagvatten i en och samma ledning. I dessa områden är risken för källaröversvämning större när det regnar ordentligt.

På kartan nedan kan du söka på din egen adress och se om du bor i ett område som har kombinerat ledningsnät. Du kan också se om din adress ligger inom VA SYDs verksamhetsområde för dagvatten. Välj att visa eller dölja detta genom att klicka på symbolerna under kartan.

Verksamhetsområde för dagvatten och kombinerat ledningsnät

...

...
  • kombinerat ledningsnät

  • verksamhetsområde dagvatten