Om du vill hantera vattnet från dina stuprör under marken så kan en stenkista eller dagvattenkassetter vara en bra idé. Vattnet fördröjs då i stenkistan eller kassetten och sipprar sakta vidare därifrån. Du kan gärna plantera gräs eller mindre växter ovanpå din stenkista eller dina kassetter. Tänk på att stenkistan ska placeras minst tre meter från huset.

Hur mycket vatten ska du göra plats för?

En millimeter regn på en kvadratmeter ger en liter vatten. Om du vill kunna hantera ett kraftigt regn bör du räkna med ett regn på cirka 20 millimeter. Om din hårdgjorda yta eller takyta är 50 kvadratmeter ger detta en kubikmeter vatten (50 m² * 0,02 m).

Ladda ner en pdf där du ser hur du räknar ut hur stor yta du behöver i trädgården