Minska risken för översvämning vid skyfall

Illustration föreställande rött höghus, gräsmatta, fotbollsplan, avloppsrör, träd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
..

...

...

Klicka på siffrorna i bilden för att läsa mer om förslagen. Du kan också ladda ner bilden på huset och tipsen som en pdf.

Vill du ha rådgivning? Vi kommer gärna till dig!

Vill du ha besök av en av våra ingenjörer som kan ge dig råd på plats i din fastighet? Skicka ett mejl till kund@vasyd.se med fastighetsbeteckning, adress och en kort beskrivning av behoven. Rådgivningen är kostnadsfri, men för att få ut så mycket som möjligt av kontakten med oss ber vi dig att gå igenom checklistan här nedanför först.

Checklista

Kontrollera att stuprör och dräneringsledningar fungerar som de ska. Det är viktigt att se att allt är kopplat rätt.

Se till att ventiler, källarfönster, garagenerfarter och källartrappor är skyddade så att inget ytvatten kan rinna in i fastigheten.

Ta fram ritningar på fastighetens VA-ledningar, både gamla och nya, också yttre ledningar med brunnar.

Finns det planritning över gården med till exempel växter, plattor och höjder inritade så ta fram dem också.

Har fastigheten haft problem med fukt i källaren? Anlita en fastighetsbesiktigare som gör en besiktning av källarplanen.

Misstänker du att ledningarna har problem, anlita en firma som kan spola och filma dem. Spara dokumentation av detta.

Ekonomisk ersättning för att koppla om stuprör

Ett bra sätt att hjälpa till att minska risken för källaröversvämning är att koppla husets stuprör från ledningsnätet och göra plats för vattnet på gården eller i stenkistor istället. Ligger din fastighet i Malmö kan du ansöka om ekonomisk ersättning när du kopplar bort dina stuprör från ledningsnätet. Du ansöker om detta när arbetet är utfört. Tänk på att vattnet inte får ledas till granntomt eller ut i gatan.

Inspiration: Så här gjorde andra

En damm på gården, ett grönt tak på cykelskjulet eller extra smarta ränndalar som leder vattnet dit du vill ha det? Sätten att göra plats för vattnet på innergårdar och hus är många, läs och låt dig inspireras av hur andra malmöbor gjort.

Alla VA SYDs tips hittar du på tipssidan.

Inspiration

Exempelträdgård för flerfamiljshus

Använd Hannas ritningar över exempelträdgårdar! Läs mer Stäng
Inspiration

Österportskolan leder vattnet rätt

På Österportskolan i centrala Malmö leds vattnet från stupröret via en ränndal till ytor med grus och sten där det fördröjs och långsamt sipprar ner i marken. Läs mer Stäng
Inspiration

Ränndal av kullersten

Istället för färdiga standardplattor till ränndalen kan man göra en vacker ränna av kullersten. Läs mer Stäng
Inspiration

Smart plats för ränndalen

Genom att placera ränndalen precis bredvid en rabattkant eller i en cykelparkering Läs mer Stäng
Inspiration

Ett dike i gräset

I Gyllins trädgård får vattnet rinna från ett stuprör via en ränndal till ett dike i gräsmattan. Läs mer Stäng