Det finns många sätt för flerfamiljshus och brf:er att göra plats för vattnet på innergårdar, parkeringsplatser och andra stora ytor. Det finns också stora möjligheter att använda dagvattnet, till exempel till bevattning av grönytor och planteringar.

Genom att ta hand om dagvattnet på den egna fastigheten minskar riskerna för översvämning, utemiljöerna blir bättre och attraktivare samtidigt som du bidrar till ett hållbart byggande.

Här får du tips på både små och stora saker du kan göra. Du får också råd om hur du kan skydda huset med tekniska lösningar som bakvattenstopp och pumpar.

Checklista

  • Kontrollera att stuprör och dräneringsledningar fungerar som de ska. Det är viktigt att se att allt är kopplat rätt.
  • Se till att ventiler, källarfönster, garagenerfarter och källartrappor är skyddade så att inget ytvatten kan rinna in i fastigheten.
  • Ta fram ritningar på fastighetens VA-ledningar, både gamla och nya, också yttre ledningar med brunnar.
  • Finns det planritning över gården med till exempel växter, plattor och höjder inritade så ta fram dem också.
  • Har fastigheten haft problem med fukt i källaren? Anlita en fastighetsbesiktigare som gör en besiktning av källarplanen.
  • Misstänker du att ledningarna har problem, anlita en firma som kan spola och filma dem. Spara dokumentation av detta.

Ekonomisk ersättning från VA SYD

Ett bra sätt att hjälpa till att minska risken för källaröversvämning är att koppla husets stuprör från ledningsnätet och göra plats för vattnet på gården eller i stenkistor istället. Ligger din fastighet i Malmö eller Lund kan du ansöka om ekonomisk ersättning för detta. Du ansöker om detta när arbetet är utfört.

Läs mer här om ekonomisk ersättning för att koppla bort stuprör.