Det är väldigt bra att fördröja takvattnet som kommer via stuprören innan det rinner ner i ledningsnätet.

Fördröjning kan ske genom att leda vattnet via rännor till planteringar eller andra fördröjningsytor, gräsmattor till exempel. Det kan också ledas från stupröret till en plantering längs fasaden.

kanal i marken längs ett flerfamiljshus

ränndal av tegelsten som slutar i en rabatt med lite växter