Vattnet från hårdgjorda ytor, till exempel asfalt eller tät sten, kan ledas till växtlighet som kan ta upp vattnet, istället för att ledas till en brunn.

Rabatten kan vara lite nedsänkt, eller så kan du göra en öppning i kantstenen så att vattnet kan rinna in.

rabatt utan kanter som är lite nedsänkt i plattsättningen

rabatt med en öppning i kantstenen som omger den

På parkeringar och liknande kan det vara bra att fundera på om det går att använda genomsläppliga material som grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar så att regnvattnet kan infiltrera ner genom beläggningen, läs mer om det här.