Gröna utemiljöer bidrar förutom till en bättre vattenhantering också till bättre och mer attraktiva boende- eller vistelsemiljöer. De visar också på vilja till ett hållbart byggande.

Ett enkelt sätt att bidra till en bättre vattenhantering är att inte skapa upphöjda rabatter utan istället låta vattnet från hårdgjorda ytor rinna till planteringarna. Andra sätt är att jobba med höjdskillnader på fastigheten, eller att anlägga en damm dit vattnet kan rinna.

Grässluttning ner mot en damm där ett pilträd växer

utplats ovanpå en sänka av grus i en gräsmatta