Det finns många sätt för fastighetsbolag och verksamheter att göra plats för vattnet på innergårdar, parkeringsplatser och andra stora ytor. Det finns också stora möjligheter att använda dagvattnet, till exempel till bevattning av grönytor och planteringar.

Genom att hantera dagvattnet på den egna fastigheten minskar ni riskerna för översvämning, utemiljöerna blir bättre och attraktivare samtidigt som ni bidrar till ett hållbart byggande och en hållbar stad.

Inspiration och instruktion

Vi har tagit fram instruktioner med utförande- och materialspecifikationer till sex olika lösningar som är funktionella och relativt enkla att genomföra. De fungerar var för sig eller tillsammans, de specifika förutsättningarna på fastigheten avgör. De åtgärder vi visar är dränerande överbyggnad för både cykel- och bilparkering, stenkista, svackdike, en nedsänkt regnrabatt och en upphöjd regnrabatt.

Instruktionerna funkar bra som inspiration i planeringsstadiet. Visa dem gärna för de konsulter och trädgårdsanläggare ni funderar på att anlita, de utgör ett bra diskussionsunderlag. Ni kan också lämna dem som underlag till konsulter, anläggare eller andra som ni anlitar för att utföra arbetet. Klicka på länkarna i rutan till höger för att ladda ner dem som pdf:er.

Vill ni ha rådgivning? Vi kommer gärna!

En kvinna och två män
Kristina Hall, Tim Delshammar & Mikael Hölttä, VA SYD

Fastighetsbolag och verksamheter kan ofta göra plats för vattnet på innergårdar, parkeringsplatser och andra stora ytor. Oavsett om det rör nyexploatering, tillbyggnad eller ombyggnation finns det stora möjligheter att förbättra dagvattenhanteringen på fastigheten. Vill ni ha råd och stöd av en av våra ingenjörer kring vad ni kan göra på er fastighet, eller diskutera samarbeten, skicka ett mejl till kund@vasyd.se med fastighetsbeteckning, adress och en kort beskrivning av behoven så hör vi av oss. Rådgivningen är kostnadsfri.

Vill du ha tips på produkter, leverantörer och tillverkare som erbjuder lösningar utöver de standardiserade sortimentet du hittar hos byggvaruhandeln? Vi har samlat några förslag här.