Vad gör VA SYD för att skyfallssäkra Malmö?

VA SYD arbetar på många sätt för att skyfallssäkra Malmö, bland annat genom att hålla ledningsnätet i gott skick, se till att det är rätt dimensionerat, reparera där det behövs, separera ledningarna i områden där det är lämpligt och anlägga öppna dagvattenlösningar.

Tillsammans gör vi plats för vattnet startade 2017 och finansieras av Malmös VA-taxa. Arbetet bedrivs nära VA SYDs vanliga verksamhet men bidrar med extra satsningar som kräver resurser utöver vad som ryms i det dagliga arbetet. Det är en spjutspets där VA SYD kan göra mer, testa nya arbetsmetoder, driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än vad som vanligtvis görs. Arbetet med att skyfallssäkra Malmö är inte gjort i en handvändning. Det tar tid, och kommer att kosta pengar. Genom att arbeta tillsammans – VA SYD, Malmö stad, du och alla andra som bor och verkar i staden – har vi större chans att lyckas.

VA SYD samarbetar med alla fem medlemskommuner – Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö – för att vara bättre rustade inför framtida extrema regn, men just den här satsningen gäller Malmö.

Skyfallsplan för Malmö

Tillsammans med Malmö stad har vi arbetat fram en skyfallsplan, den ligger till grund för vårt arbete. Det långsiktiga målet med skyfallsplanen är att staden ska vara bättre rustad för att hantera framtida skyfall. Kostnader för staden, invånarna och näringsidkare i samband med skyfall ska minimeras. Säkerheten för viktiga samhällsfunktioner ska förbättras och medborgare ska inte utsättas för fara eller tvingas från sina hem i samband med skyfall. Planen inriktas på att Malmö ska klara ett så kallat hundraårsregn med minimala skador som följd senast år 2045.

Största malmöregnet i mannaminne

I augusti 2014 drabbades Malmö av ett stort skyfall. Det var det enskilt största regnet i Malmö sedan mätningarna startade i slutet på 1800-talet. På bara några timmar kom över 100 millimeter regn över Malmö, och ännu mer över vissa områden. Under sex timmar föll det lika mycket regn i de centrala delarna av Malmö som det vanligtvis gör under två normala sommarmånader.

Vad är ett skyfall?

SMHIs definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti.

Se också

Årsberättelse 2018

Vad gjorde VA SYD och malmöborna för att göra plats för vattnet 2018? Läs mer Stäng
Se också

Åtgärdsplan Malmö

VA SYDs åtgärdsplan visar ledningsnätets status idag och imorgon. Läs mer Stäng
Se också

Skyfallsplan för Malmö

Tillsammans med Malmö stad har VA SYD arbetat fram en skyfallsplan. Läs mer Stäng
Se också

Ordlista

VA, spillvatten, dagvatten och kombinerat system – vad är det?    

Läs mer Stäng

Vi som jobbar med Tillsammans gör vi plats för vattnet

Nina Steiner, kommunikatör
Kristina Hall, programledare
Ellie Alexandrou Fagefors, projektingenjör
Mikael Hölttä, projektingenjör

Du når oss enklast på kund@vasyd.se

Drabbad av källaröversvämning?

vasyd.se kan du läsa om vad du ska göra om du drabbats av källaröversvämning.