Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på praktisk klimatanpassning. Den ska göra både våra städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn. Den syftar också till en ökad återanvändning av vatten – reduce, reuse, recycle gäller lika mycket för vatten som för andra resurser i samhället.

VA SYD arbetar på många sätt för att skyfallsanpassa våra städer. Vi håller ledningsnätet i gott skick, ser till att det är rätt dimensionerat, reparerar där det behövs, gör separata dagvattenledningar i områden där det är lämpligt och anlägger öppna dagvattenlösningar.

Arbetet med att skyfallsanpassa våra städer är inte gjort i en handvändning. Det tar tid, och kommer att kosta pengar. Genom att arbeta tillsammans – VA SYD, kommunen, du och alla andra som bor och verkar i staden – har vi större chans att lyckas.

VA SYD startade Tillsammans gör vi plats för vattnet i Malmö 2017 och Lund 2020. I satsningen kan vi göra extra satsningar som kräver resurser utöver vad som ryms i det dagliga arbetet. Det är en spjutspets där VA SYD testar nya arbetsmetoder, driver nya samarbeten och involverar fler aktörer än vad vi vanligtvis gör.

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Vi är ett kommunalförbund vilket innebär att vi består av våra medlemskommuners VA-verksamheter och är politiskt styrda. VA SYD samarbetar med alla fem medlemskommuner för att vara bättre rustade inför framtida extrema regn. Just den här satsningen gäller Malmö och Lund. VA SYDs officiella hemsida hittar du på vasyd.se

sidan med inspirationsbilder kan du se exempel på olika lösningar för att göra plats för vattnet. Där finns bilder från både offentliga miljöer, privata trädgårdar och innergårdar till flerfamiljshus.