VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda våra hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall och matrester för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta val.

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Vi är ett kommunalförbund vilket innebär att vi består av våra medlemskommuners VA-verksamheter och är politiskt styrda. Samarbetet med kommunerna är en nyckel för att bli rustade inför framtida extrema regn. Vi arbetar på många sätt för att skyfallsanpassa våra städer. Vi håller ledningsnätet i gott skick, ser till att det är rätt dimensionerat, reparerar där det behövs, gör separata dagvattenledningar i områden där det är lämpligt och anlägger öppna dagvattenlösningar.

VA SYDs officiella hemsida hittar du på vasyd.se

Arbetet med att skyfallsanpassa våra städer är inte gjort i en handvändning. Det tar tid, och kommer att kosta pengar. Genom att arbeta tillsammans – VA SYD, kommunen, du och alla andra som bor och verkar i staden – har vi större chans att lyckas.

Tillsammans gör vi plats för vattnet startade som en satsning på praktisk klimatanpassning i Malmö 2017 och i Lund 2020. Satsningen beskrivs som en spjutspets där VA SYD kunnat testa nya arbetsmetoder, driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än som tidigare gjorts. Satsningen avlsutades 2022 men arbetet med klimatanpassning och skyfallshantering fortsätter i alla VA SYDs kommuner med syfte att göra både våra städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn. VA SYD vill också bidra till en ökad återanvändning av vatten – reduce, reuse, recycle gäller lika mycket för vatten som för andra resurser i samhället.

sidan med inspirationsbilder kan du se exempel på olika lösningar för att göra plats för vattnet. Där finns bilder från både offentliga miljöer, privata trädgårdar och innergårdar till flerfamiljshus.