Tycker du att det är många grävarbeten på gång i Malmö? Flera av dem hjälper till att göra Malmö mer motståndskraftigt mot skyfall. Vi separerar ledningar, sänker parker och bygger dagvattenmagasin där vattnet kan lagras när det regnar mycket. På kartan ser du vad vi gör var.