Projekt i staden

Tycker du att det är många grävarbeten på gång i stan? Flera av dem hjälper till att göra staden mer motståndskraftigt mot skyfall. Vi separerar ledningar, sänker parker och bygger dagvattenmagasin där vattnet kan lagras när det regnar mycket. På kartan ser du vad vi gör var genom att klicka på symbolerna under den. Du kan också söka på din egen adress och se om du bor i ett område som har kombinerat ledningsnät och om din adress ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten.

Projekt för att skyfallssäkra Malmö och Lund

...

...
  • avslutade projekt

  • pågående projekt

  • planerade projekt

  • kombinerat ledningsnät

  • verksamhetsområde dagvatten