Illustration av rött hus med källare, avloppsrör, stuprännor, gräsmatta, träd och garage