Ritad droppe med texten Psst... 2500 kronor för dina stuprör