stuprör som mynnar ut i villarabatt med gröna växter