Koppla stuprören från ledningsnätet

Tips

Kapa det gamla stupröret

Att koppla bort stuprören från ledningsnätet är en effektiv och förhållandevis enkel åtgärd för att avlasta ledningsnätet. Läs mer Stäng
Tips

Så här kapar du stupröret – film

Se en minuts film och lär dig hur du kapar stupröret, vad du ska tänka på och vad du behöver. Läs mer Stäng
Tips

Kapa stuprör, steg-för-steg-instruktion

Ladda ner pdf med enkel steg-för-steg-instruktion Läs mer Stäng
Tips

Beställ ritningar

Kontakta VA SYDs Kartenhet innan du...

Läs mer Stäng
Tips

Välj utkastare

En utkastare är den böjda delen du monterar på stuprörets mynning. Utkastare finns i flera olika modeller...

Läs mer Stäng
Tips

Rännsil, lövfångare och regntratt

Kontrollera att stuprör och hängrännor är hela... Läs mer Stäng

Led bort regnvattnet

Tips

Så här monterar du en regnvattenspridare

Se filmen om hur du fäster en självutrullande slang Läs mer Stäng
Tips

Regnvattenspridare

Ett billigt och praktiskt alternativ är en självutrullande... Läs mer Stäng
Tips

Rätt plats för vattnet

När du tar hand om dagvattnet i trädgården istället för att låta det... Läs mer Stäng
Tips

Ränndalsplattor

Skålade plattor, så kallade ränndalsplattor, finns i olika utföranden hos de flesta byggvaruhus. De läggs för att leda bort vattnet från utkastaren. Läs mer Stäng
Tips

Så här gör du en ränndal

Filmen visar hur du lägger ränndalsplattor Läs mer Stäng
Tips

Ränndal, steg-för-steg-instruktion

Ladda ner pdf med enkel steg-för-steg-instruktion Läs mer Stäng
Tips

Led bort vattnet med flexibelt rör – film

Lägg en minut på att se den här filmen och lär dig hur du kapar stupröret och leder bort vattnet med ett flexibelt rör. Läs mer Stäng
Tips

Ledning under mark

Vatten från stuprören kan ledas under marken till en underjordisk anläggning, till exempel en stenkista eller kassetter. Läs mer Stäng

Ta hand om vattnet

Tips

Regnvattentunna

Skörda regnvattnet i en tunna och använd det till att vattna med under... Läs mer Stäng
Tips

Så här fixar du en regnvattentunna

Se instruktionsfilmen och lär dig   Läs mer Stäng
Tips

Regntunna, steg-för-steg-instruktion

Ladda ner pdf med enkel steg-för-steg-instruktion Läs mer Stäng
Tips

Stenkista

En stenkista grävs ner under marken en bit från huset.   Läs mer Stäng
Tips

Stenkista, steg-för-steg-instruktion

Ladda ner pdf med enkel steg-för-steg-instruktion Läs mer Stäng
Tips

Dagvattenkassetter

Kassetter fungerar på liknande sätt som en stenkista. Läs mer Stäng
Tips

Regnrabatt

En regnrabatt är en nedsänkt rabatt som är anpassad för att kunna ta emot vatten. Den är uppbyggd av en dränerande växtjord. Läs mer Stäng
Tips

Så här gör du en regnrabatt

Filmen visar hur du går tillväga Läs mer Stäng
Tips

Regnrabatt, steg-för-steg-instruktion

Ladda ner pdf med enkel steg-för-steg-instruktion på hur du kan göra en regnrabatt i din trädgård. Läs mer Stäng
Tips

Regnbäddskruka

Om det inte finns plats och möjlighet att ta emot vattnet på tomten... Läs mer Stäng
Tips

Gräsmatta och rabatt

Vattnet från stuprören kan ledas ut på gräsmattan eller till... Läs mer Stäng
Tips

Lös jord

Jorden klarar vatten bättre om den är uppluckrad och lös. Läs mer Stäng
Tips

Damm

En damm i trädgården eller innergården är både vackert och... Läs mer Stäng

Så få hårda ytor som möjligt

Tips

Genomsläpplig beläggning

En bra grundregel är att ha så lite hårda ytor... Läs mer Stäng
Tips

Stensatta hjulspår

Det kan vara bekvämt med en helt stensatt plats för bilen, men behövs det verkligen? Om du har gräs eller grus på garageuppfarten kan du sätta sten för hjulspåren. Läs mer Stäng
Tips

Avvattning av hårda ytor

Har du hårda ytor på tomten, till exempel en garageuppfart, är det bra att leda vattnet därifrån till ställen där det kan sippra ner. Läs mer Stäng
Tips

Smart sten på uppfarten

Det finns många sätt att göra biluppfarten... Läs mer Stäng

Träd

Tips

Plantera träd

Träd och andra växter är bra på att suga upp vatten. Läs mer Stäng
Tips

Undvik rötter i ledningarna

Rötter från träd som växer nära ledningar... Läs mer Stäng
Tips

Rötter i ledningarna?

Misstänker du att rötter har vuxit in i ledningarna kan du anlita en firma... Läs mer Stäng

Gröna tak och väggar

Tips

Grönt tak

Tänker du bygga en friggebod, ett garage eller ett cykelskjul kan... Läs mer Stäng
Tips

Gröna fasader

Växtfasader är både vackert och funktionellt. Klätterväxter är vanliga och det finns många sorter att välja mellan. Läs mer Stäng

Innergårdar flerfamiljshus

Tips

Nedsänkta översvämningsytor

På större innergårdar kan regnvatten ledas till anlagda nedsänkta ytor där det fördröjs innan det rinner vidare till dagvattenledningen som går vidare till den kommunala ledningen. Läs mer Stäng

Låt inget ytvatten rinna in

Tips

Rätt lutning

Marken ska luta ungefär fem centimeter per meter de första två... Läs mer Stäng
Tips

Källarfönster

Kontrollera att alla källarfönster är täta så att inget vatten kan... Läs mer Stäng
Tips

Källartrappa

Ett tak som skydd över källartrappan är ett bra sätt att hindra vatten... Läs mer Stäng
Tips

Garagenedfarter

Se till att regnvatten inte kan rinna in via källartrappa, källarfönster... Läs mer Stäng
Tips

Oanvänt garage?

Om garaget ligger i källarplan och inte längre används som garage... Läs mer Stäng
Tips

Ventiler i fasad

En del fastigheter har ventiler eller källarfönster i höjd med trottoaren. Läs mer Stäng

Pump, brunn och stopp

Tips

Bakvattenstopp villa

Bakvattenstopp, bakstopp, backventil, bakvattenventil... Läs mer Stäng
Tips

Avstängningsbar golvbrunn

En avstängningsbar golvbrunn... Läs mer Stäng
Tips

Dräneringspump

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i... Läs mer Stäng
Tips

Spillvattenpump

Det säkraste sättet att undvika att avloppsvatten tränger... Läs mer Stäng
Tips

Bakvattenstopp flerfamiljshus

Bakvattenstopp, bakstopp, backventil... Läs mer Stäng

Hur mycket plats behövs till vattnet?

Hur mycket vatten blir det när det regnar?

En millimeter regn på en kvadratmeter ger en liter vatten.

Om du vill kunna hantera ett kraftigt regn bör du räkna med ett regn på cirka 20 millimeter. Om din hårdgjorda yta eller takyta är 50 kvadratmeter ger detta en kubikmeter vatten (50 m2 * 0,02 m).

Gräsyta eller rabatt

Mängd vatten som ska fördröjas i exemplet: 1 m3.
Matjordslager: tjocklek 40 centimeter (0,40m), porositet på 25% (0,25).
Storlek på infiltrationsyta: 1/(0,40*0,25) = 10 m2.
Om det underliggande markmaterialet är genomsläppligt, till exempel sand eller grus, behövs det en mindre yta eftersom vattnet infiltrerar snabbare där.

Stenkista

Mängden vatten som ska fördröjas i exemplet: 1 m3.
Sprängstensfyllning: porositet på 30% (0,30).
Magasinsvolym: 1/0,30 = 3,3 m3
Porositet hos olika material: sprängstensfyllning: 30%, singel och makadam: 40%, grus: 30%, sand: 25%

Regnrabatt

En tumregel är att en regnrabatt som är ungefär en meter djup ska ha en storlek på ungefär fem procent av den hårdgjorda ytan.