Inspirationsbilder taggade med #takavvattning

8C34465E-5AE0-42C7-9F87-520A5EA47243

#avvattning #fördröjning #takavvattning

Här kan vattnet från taken fördröjas innan det rinner vidare, en vackert inslag i stadsbilden i Västra Hamnen i Malmö och en smart dagvattenlösning.