Inspirationsbilder taggade med #fördröjning

8C34465E-5AE0-42C7-9F87-520A5EA47243

#avvattning #fördröjning #hårdgjord yta

Ett gräsdike dit vattnet från parkeringen kan rinna blir en bra fördröjning av regnvattnet. Det hjälper också till att rena vattnet från tungmetaller och annat som vattnet för med sig från parkeringsytan.

#fördröjning #grönt tak

På Elding Oscarsons prisbelönta tillbyggnad till Skissernas museum i Lund ligger det här vackra, gröna taket.

#avvattning #fördröjning #takavvattning

Här kan vattnet från taken fördröjas innan det rinner vidare, en vackert inslag i stadsbilden i Västra Hamnen i Malmö och en smart dagvattenlösning.