Inspirationsbilder taggade med #avvattning

8C34465E-5AE0-42C7-9F87-520A5EA47243

#avvattning #fördröjning #hårdgjord yta

Ett gräsdike dit vattnet från parkeringen kan rinna blir en bra fördröjning av regnvattnet. Det hjälper också till att rena vattnet från tungmetaller och annat som vattnet för med sig från parkeringsytan.

#avvattning #fördröjning #takavvattning

Här kan vattnet från taken fördröjas innan det rinner vidare, en vackert inslag i stadsbilden i Västra Hamnen i Malmö och en smart dagvattenlösning.