Illustration med spade bredvid grop i gräset fylld med sten. Ränndal leder från huset till gropen.