Vatten rinner ut från stuprör ner på ränndal av sten