Tunna fylld med vatten bredvid hus, stuprör leder till tunnan, en slang är fäst i tunnans överkant