ränndal gjord av kullersten, från stuprör vid husknut