VA SYD står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vasyd.se/platsforvattnet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. För mer information, se nedan avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från den här webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skriva eller ringa till oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Mejl till Kundservice: kund@vasyd.se

Ring till Kundservice: 040-635 10 00

Kontaktformulär finns längre ned på sidan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Pdf-dokument är till vissa delar tillgänglighetsanpassade. Innehållet är delvis skapat av extern leverantör vilket gör att det inte går att tillgänglighetsanpassa vissa bilder.
  • Filmer är till vissa delar inte tillgänglighetsanpassade.

Vi strävar efter att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem snarast.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning hos https://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/ med resultat 87% för vasyd.se/platsforvattnet. Senaste bedömningen gjordes den 16 juni 2020. Webbplatsen publicerades den 1 mars 2018.