Lägg en minut på att se den här filmen och lär dig hur du kapar stupröret och leder bort vattnet med ett flexibelt rör.