rör som håller på att grävas ner längs en husvägg, makadam runtom