gräsbetong i form av betongkors med grönt som växer upp ur kvadraterna som bildas mellan stenarna

Armerat gräs där betongen skapar vackra kryss med plats för gräs emellan

Exempelträdgård