Björkar i rabattrad i urban miljö

Tivoli kongresscenter Köpenhamn. Bjälklagslösning ner mot gatan med törstiga björkar.