En så kallad torrbäck tar emot vattnet från stupröret och leder det vidare, samtidigt som det kan infiltrera ner mellan sten och singel.