Två sammankopplade regnvattentunnor

En regnvattentunna är bra. Men två är dubbelt så bra! Seriekopplade så att den ena fylls först innan det rinner vidare till den andra.