Taggat med:

Blommande sedum sett från sidan

Blommande sedumtak.