Prydnadsgroda vid en liten damm med växter i och singel vid kanten