Gräsmatta omgiven av buskar och huskroppar, kyrka i fonden