Gräsmatta omgiven av buskar och huskroppar, kyrka i fonden

Hotel Garden i Malmö, takträdgård på sjätte våningen. Anläggningen har funnits ända sedan 50-talet med ”riktig” trädgård.