Rader av odlingar på ett stort tak plus växthus och uteservering

Østergro odlingsfarm och restaurang Gro Spiseri i Köpenhamn, 3 våningen. Här odlas allt som sedan serveras i restaurangen.