ränndal gjord av kullersten, från stuprör vid husknut

Valet av kullersten till ränndalen blir en vacker avdelare mellan gräsmatta och rabatt.