trädstam och växter i rabatt av singel omgiven av gatan

Rain gardens längs en gata fyller dubbla funktioner, de tar hand om regnvatten men får också bilister att sänka farten.