Perkerade bilar på asfalt med makadam framför p-platserna

På Flyinge plantskola kan vattnet från parkeringen rinna till makadamremsor med trädplantering. Enkelt och smart.