Bänk framför hus, gröna växter som kommer upp ur galler på marken och slingar sig längs väggen

O’hoj i västra hamnen i Malmö är mångfaldigt belönat för att vara klimatsmart, grönt och hållbart. Foto Ole Jais.