rabatt utan kanter som är lite nedsänkt i plattsättningen

När rabatten är lite lägre än omgivande stensättning och inte har någon kant runt sig kan regnet rinna ner där. Smart sätt att avvattna hårda ytor, inte minst i offentliga miljöer.