Odlingskärl i cortenstål längs en vägg, klätterväxter upp på väggen