Odlingskärl i cortenstål längs en vägg, klätterväxter upp på väggen

Vackert och funktionellt utanför Folktandvårdens lokaler i Kvarteret Posthornet i Lund. Klättrande växter får vatten från taken.