Innergård med gräsmatta och en nedsänkt yta med singel