Innergård med gräsmatta och en nedsänkt yta med singel

På den här innergården får både människor, växter och vatten plats tack vare genomtänkta lösningar