grusgång genom uppvuxen grönska, kontorshus i bakgrunden