grusgång genom uppvuxen grönska, kontorshus i bakgrunden

Gården mellan kontor kan vara en fantastisk oas i staden och ta hand om och fördröja mycket regn.