Lummig rabatt med en gångbro genom

Öppningar i kantstenen runt den lummiga rabatten gör att vattnet från asfalten runt omkring lätt kan rinna dit.