Gräsdike vid sidan av en asfalterad parkering

Ett gräsdike dit vattnet från parkeringen kan rinna blir en bra fördröjning av regnvattnet. Det hjälper också till att rena vattnet från tungmetaller och annat som vattnet för med sig från parkeringsytan.