stuprör som leder vattnet till en överbyggd ränna i marken